Aktualności

 • Kadencja 2015-2018

  W dniu dzisiejszym odbędzie się inauguracyjna I Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu kończąca 12-letnia kadencję obecnie urzędującej Pani Burmistrz mgr Róży Koźlik oraz rozpocznie kadencja nowo wybranego Burmistrza Dobrodzienia Pana dr Andrzeja Jasińskiego. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze inwestycje związane z Gminą Dobrodzień w dobiegającej końca kadencji 2015-2018.

   

 • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 16.11.2018 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Dobrodzień

 • Informacja Poczty Polskiej

 • Mobilny Punkt Informacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie

  Mobilny Punkt Informacyjny 13 listopada 2018 r. w godz. 9.00–12.00 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4

 • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 13.11.2018 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego; - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych na kwotę 4.500,00zł. w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395 ze zm.)

 • I SESJA RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

  Urząd Miejski w Dobrodzieniu uprzejmie informuje, że pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu odbędzie się 20 listopada 2018 o godzinie 15:00.

 • APEL " AKCJA ZIMA"

  W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu monitorują sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologicznych na terenie naszej gminy w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb socjalno-bytowych w tych środowiskach.

  Działania pracowników pomocy społecznej obejmują między innymi odwiedziny ww. osób i rodzin, sprawdzenie sytuacji życiowej, ewentualnie udzielenie tym osobom niezbędnej pomocy, zapewnienie dodatkowych usług opiekuńczych, zwłaszcza osobom starszym i niepełnosprawnym.

  Wszystkie osoby, którym znana jest trudna sytuacja przede wszystkim osób starszych i niepełnosprawnych nie posiadających rodziny prosi się o kontakt:

  - telefoniczy: 34-351-62-61 lub 34-351-62-64

  - bądź osobisty w MGOPS - Dział Pomocy Społecznej: pokój nr 9 lub nr 13

   

 • Ogłoszenie alarmu w ramach RENEGADE/SAREX-18/II

  Burmistrz Dobrodzienia informuję, że 14-15 listopada 2018 roku (termin zapasowy 16 listopada br.) w ramach ćwiczenia krajowego pk. „RENEGADE/SAREX-18/II” organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP na terenie Gminy Dobrodzień odbędą się ćwiczenia zgodnie z procedurą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Ostrzeganie i alarmowanie wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza” w następstwie, której mogą być emitowane na terenie gminy sygnały systemu alarmowania i ostrzegania - uruchomione syreny alarmowe OSP (zdalnie przez PCZK/WCZK lub miejscowo przez wyznaczonych członków OSP).

  Jednocześnie przypominam o obowiązującej interpretacji ogłaszanych sygnałów:

      „OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

      „ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

×

Wyszukaj w serwisie