Aktualności

 • Ankieta

  Drodzy Mieszkańcy,
  prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej analizy zapotrzebowania dobrodzieńskiego rynku mieszkaniowego.

 • X Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

  Informuje się, że w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

   

 • informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Gminy Dobrodzień zabudowanych na cele mieszkaniowe

 • IX DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL

  Burmistrz Dobrodzienia Andrzej Jasiński serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na koncert charytatywny IX DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL

 • Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

  Informuje się, że w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

   

  Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

   

  • rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego;

  • zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.

   

   

  Radni dokonają zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:

   

  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny;

  • zmiany uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;

  • zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Dobrodzień,

  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu,

  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

  i mieszkaniach chronionych,

  • określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

  • statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu,

  • Statutu Gminy Dobrodzień,

  • zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika;

  • wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2019 rok;

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu;

  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 • 100 rocznica I powstania śląskiego

  W dniach 16-24 sierpnia przypada 100 rocznica I powstania śląskiego.
  Pamiętajmy by w tym szczególnym czasie odpowiednio uczcić pamięć wszystkich powstańców.

 • Dożynki gminne 2019

  Szanowi Mieszkańcy,
  Burmistrz Dobrodzienia wraz z sołectwem Główczyce, Gosławice, zaprasza wszystkich mieszkańców na Gminne Dożynki 2019 w Główczycach dnia 24-25. sierpnia 2019 roku.

 • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dot. działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

×

Wyszukaj w serwisie