Aktualności

 • Oświadczenie Wojewody Opolskiego

 • Szanowni Państwo

  Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o ...

 • SESJA RADY MIEJSKIEJ

  Informuje się, że w dniu 31 maja 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 • Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

  Informuje się, że w dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

  Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
      • zaopiniowanie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego,
      • zaopiniowanie propozycji zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego,
      • zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Pietraszów,
      • zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
      • zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki numer 360/163 o powierzchni 0,0115 ha położonej w Rzędowicach,
      • zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki numer 1196/204 o powierzchni 0,1028 ha położonej w Ligocie Dobrodzieńskiej,
      • zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki numer 3083/1 o powierzchni 0,0123 ha położonej w Dobrodzieniu,
      • ustanowienie stawek czynszów minimalnych z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień,
      • zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia ceny wywoławczej do sprzedaży działek nr 180/78; 76; 179/77; 178/75 o łącznej powierzchni 2,5480 ha , położonych w Rzędowicach,
      • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 rok.

  Radni dokonają zaopiniowania projektów uchwał w sprawie:
      • wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
      • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części Gminy Dobrodzień,
      • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień.

 • Nominacja Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku

  Drodzy Mieszkańcy,
  miło nam poinformować, że Gmina Dobrodzień otrzymała nominację do finału Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku w związku z realizacja inwestycji " Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu jako jedna z najciekawszych modernizacji ukończonych w 2018 roku.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków

  Drodzy Mieszkańcy, Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”. Na realizację zadania:
  1. Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.
    

  2. podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia)

  3. Renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH:

   

 • Bezrobocie w gminie Dobrodzień

  Z informacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie o sygnalnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim wynika, iż gmina Dobrodzień na dzień 30.04.2019r. posiada wskaźnik bezrobocia 1,83 %. Stopa bezrobocia w całym powiecie oleskim na dzień 31.03.2019r. wynosi 4,1%.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Informuje się, że w dniu 16 maja 2019 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

   

   

  Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

   

  1. Wykonanie budżetu i wykorzystanie dotacji za 2018 rok Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu ze szczególnym rozliczeniem środków wydanych na organizację Dni Dobrodzienia w 2018 roku.
  2. Analiza wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2018 rok w tym windykacja podatków i opłat za 2018 rok. Analiza zaległości z lat ubiegłych.
  3. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii
   o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
  4. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium za 2018 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłanie go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
×

Wyszukaj w serwisie