Aktualności

 • Uroczyste wręczenie umów na budowę PSZOK-u

  Szanowni Mieszkańcy,
  dnia 14 grudnia 2018 roku Burmistrz Dobrodzienia wraz z Zastępcą brali udział w spotkaniu Marszałka Województwa Opolskiego z samorządowcami podczas którego zostały uroczyście wręczone umowy dotyczące dofinansowania na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Podczas spotkania omówiono również kwestie współpracy gmin z województwem, realizację regionalnego programu operacyjnego oraz plany na przyszłym roku.

 • IV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

  Informuje się, że w dniu 20 grudnia 2018 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

   

 • BEZROBOCIE W GMINIE DOBRODZIEŃ

  Z informacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie o sygnalnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim wynika, iż gmina Dobrodzień na dzień 30.11.2018r. posiada wskaźnik bezrobocia 1,88 %. Stopa bezrobocia w całym powiecie oleskim na dzień 31.10.2018r. wynosi 4,2%.

 • Zmiana godzin pracy urzędu w sylwestra

  Drodzy Mieszkańcy, uprzejmie informujemy że zgodnie z zarządzeniem Nr  S.0050.162.2018 Burmistrza Dobrodzienia  z  dnia  06 grudnia 2018r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w dniu 31 grudnia 2018r. (sylwester-poniedziałek) to znaczy skrócenia godzin pracy i urząd będzie pracował w godz. od 7.30 do 11.30. Odpracowanie pozostałych godzin nastąpi poprzez wydłużenie o dwie godziny czasu pracy urzędu w dniu 10 grudnia 2018r. (poniedziałek) oraz w dniu 20 grudnia 2018r. (czwartek). W tych dniach Urząd Miejski w Dobrodzieniu będzie czynny od 7.30 do 17.30.

 • Informacja o pracy urzędu w sobotę 15. grudnia 2018 roku

  Drodzy Mieszkańcy,  uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr  S.0050.161.2018 Burmistrza Dobrodzienia  z  dnia  06 grudnia 2018r. w sprawie odpracowania wigilii  dla pracowników Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu  i ustalenia terminu jego odpracowania, ustala się odpracowanie wigilii 24 grudnia 2018r (poniedziałek) w sobotę w dniu 15 grudnia 2018r. w godzinach od 7.30 do 15.30

 • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

  Informuje się, że w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

  Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:

  1. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  2. Propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie użyczenia działki przy budynku wielorodzinnym, przy ul. Leśnej w Pludrach, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
  5. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia dzierżawy działki nr 103/47, k.m. 4, pow. 0,9900 ha położonej w Błachowie.
  6. Zaopiniowanie wniosków w sprawie sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym przy ulicy Piastowskiej  w Dobrodzieniu.
  7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki nr 371/56, położonej
   w Makowczycach przy ul. Wiejskiej.
  8. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży działki ew. nr 3111/1, położonej w Dobrodzieniu.
  9. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego w drodze przetargu nieograniczonego, znajdującego się w Dobrodzieniu przy ul. Solnej .
  10. Zaopiniowanie  wniosku w sprawie dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości rolnej: dz. ew. nr 457/56, obręb ew. Warłów.
  11. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki ew. nr 136, położonej w Myślinie przy ul. Parkingowej.
  12. Zaopiniowanie wniosku w sprawie sprzedaży działki ew. nr 1131/68, o pow. 0,0536 ha. Działka znajduje się w Szemrowicach, przy ul. Krętej. Forma bezprzetargowa – polepszenie warunków gospodarowania.
  13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody
   i odprowadzania ścieków.
  14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej  dla samorządowego zakładu budżetowego.
  16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok.
  17. Przygotowanie opinii Komisji na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok.
  18. Przedstawienie zmian do budżetu Gminy na 2018 rok.
 • III Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

  Informuje się, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 18-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

  Informuje się, że w dniu 10 grudnia 2018 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji z Komisją ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Dobrodzienia zostali wprowadzeni w atmosferę nadchodzących Świat Bożego Narodzenia. 1 i 2 grudnia na placu przy plebanii Parafii pw. św.
×

Wyszukaj w serwisie