Aktualności

 • Zamknięcie odcinka drogi od Bzinicy Starej do Dobrodzienia - Kursy autobusów

  Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Dobrodzieniu informuje,że z dniem 20.02.2019r. zostanie zamknięty odcinek drogi od Bzinicy Starej do Dobrodzienia na czas prowadzenia budowy obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej 901. Przewidywany okres zamknięcia od 20.02.2019r. do 31.05.2019r.

 • Bezrobocie w gminie Dobrodzień

  Z informacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie o sygnalnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim wynika, iż gmina Dobrodzień na dzień 31.01.2019r. posiada wskaźnik bezrobocia 1,87 %. Stopa bezrobocia w całym powiecie oleskim na dzień 31.12.2018r. wynosi 4,2%.

 • Zamknięcie drogi DW901 pomiędzy Dobrodzieniem a Bzinicą Starą

  Drodzy Mieszkańcy,
  uprzejmie informujemy, że od 20.lutego 2019 do 31. maja 2019 roku zostanie zamknięta droga na odcinku pomiędzy Dobrodzieniem a Bzinicą Starą - DW 901. Powodem zamknięcia drogi wojewódzkiej jest rozpoczęcie kolejnego etapu budowy obwodnicy Dobrodzienia.
  Poniżej przedstawiamy pismo głównego wykonawcy.

 • Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Osobliwości przyrodnicze w obiektywnie”

  Szanowni Państwo,
  Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 230/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. ogłosił konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Osobliwości przyrodnicze w obiektywnie”.

  Celem konkursu jest popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią,  ochroną  środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.

  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 16 lat uczęszczającej do szkół na terenie województwa opolskiego.  Konkurs w swym założeniu ma propagować ideę związaną z ochroną rodzimej flory występującej na terenie województwa opolskiego, a zwłaszcza jej cennych elementów związanych z zadrzewieniami śródpolnymi, tradycyjnymi sadami i alejami przydrożnymi.

  Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

  Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 14 maja 2019r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole).

  Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne poniżej oraz w zakładce komunikaty na stronie www.odnowawsi.eu

   

 • Oszustwo "NA WNUCZKA" i "NA POLICJANTA"

  Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie informuje o aktywności oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy podszywają się pod policjantów i okradają osoby starsze z oszczędności ich życia. Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Bądź czujny, nie daj się oszukać. Jeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

  Szanowni Mieszkańcy,
  uprzejmie informujemy, że ruszył nowy nabór na składanie wniosków na pozyskiwanie funduszy europejskich poprzez Lokalną Grupę Działania "Kraina Dioozaurów".

 • Otwarty konkurs na propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

  Otwarty konkurs ofert  dla NGO na wykonanie zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

 • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

  Rada Miejska w Dobrodzieniu w dniu 04.02.2019r. Uchwałą Nr V/33/2019 zarządziła przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024 w sołectwach gminy Dobrodzień.

×

Wyszukaj w serwisie