Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 02 lipca 2014 roku o godzinie 14 - tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

 

Radni dokonają:

 

  • Zaopiniowania wniosku w sprawie wydzierżawienia działki nr 2684 k.m.1, położonej w Dobrodzieniu oraz zaproponują wysokość czynszu dzierżawnego.
  • Określenia możliwości zagospodarowania działek  numer 2502, 2498, 2496, 2469, 2353, 2354, 2631, 2633, 2636, 2639 k.m.1 położonych w Dobrodzieniu.
  • Określenia możliwości zagospodarowania działek położonych w Bzinicy Nowej o numerze 213/32 oraz 299/32.
  • Akceptacji przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste najemcom budynków po byłym RSP „Jedność” w Dobrodzieniu.
  • Zaopiniowania wniosku w sprawie użyczenia działki o numerze 699/137 położonej w Szemrowicach dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach.
  • Wizytacji fermy norek.

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.