Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Karta dużej rodziny

 

Z dniem 16 czerwca 2014 można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.


Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Składając wniosek trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie uprawnień zobowiązany jest do pokazania oryginałów lub odpisów dokumentów.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce "Duża rodzina".

O Kartę Dużej Rodziny można się ubiegać niezależnie od posiadania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Każda z kart daje różne uprawnienia i przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, pokój nr 2.

PDFwniosek_o_kdr_zalacznik_nr_2_2_020215.pdf

Akty prawne: Uchwała nr. 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 5 czerca 2014r. poz. 755); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2014r. poz. 836)

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.