Strona główna
  • Jubileusz 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu połączony z 1. Przeglądem Piosenki Strażackiej

1.jpeg 2.jpeg 2a.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Gminę Dobrodzień, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W dniu 28 maja 2014 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina Dobrodzień otrzyma dotację w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę  7.490,56 zł.

Operacja  ta ma na celu promocję lokalnych tradycji strażackich poprzez organizację festynu z okazji Jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu oraz Przeglądu Piosenki Strażackiej.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.