Strona główna

Dobrodzień miastem partnerskim Haan i Czortkowa - wydanie publikacji z okazji X-lecia podpisania umów partnerskich

1.jpeg 2.jpeg 2a.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt realizowany przez Gminę Dobrodzień, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach Małych Projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

W dniu 24 lipca 2013 r. Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik i Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały umowę o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach podpisanej umowy Gmina Dobrodzień otrzyma dotację w wysokości 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację operacji pt. "Dobrodzień miastem partnerskim Haan i Czortkowa - wydanie publikacji z okazji X-lecia podpisania umów partnerskich", co stanowi kwotę 28.875,20 zł.

Operacja  ta ma na celu promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Dobrodzień poprzez wydanie publikacji poświęconych tematyce współpracy z miastami partnerskimi  Dobrodzienia - Haan i Czortkowem.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.