Strona główna
  • Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu

 

logo PROW.jpeg

 

W dniu 11 lipca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Skarbnik Gminy Aniela Kniejska podpisały  umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gmina Dobrodzień otrzymała 615.672,00 złotych dotacji na realizację projektu pn.„Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu”.

Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańcow oraz prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu przy ulicy Opolskiej w Dobrodzieniu, co stanowi warunek rozwoju społeczno-gospodarczego tej miejscowości.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.073.738,29 zł.  Termin zakończenia realizacji powyższej  inwestycji szacuje się na czerwiec 2015 r.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.