Strona główna
  • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

04.07.2014 r. Gmina Dobrodzień zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień” POIS.09.03.00.00-055/13 – wartość projektu wynosi 19 450,00, w tym kwota dofinansowania 16 532,50 zł.

W/w plan będzie niezbędny w przypadku starań o dofinansowanie/pożyczkę w następnym okresie programowania na termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

 

PDFUlotka.pdf
PDFPlakat.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.