Strona główna
 • „Kierunek FIO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” wraz z gospodarzem, Stowarzyszeniem LGD "Kraina Dinozaurów" zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 06.08.2014r. (środa), o godzinie 14.00 w Spóroku ul. Guznera 3.

Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Konkursy realizowane będą w latach 2014-2016, łącznie zostanie przyznanych ok. 190 mikrodotacji o łącznej wartości 923 200,00 tys. złotych. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

•       Okres realizacji mikrodotacji 15.09 – 15.11.2014 r.

•       Nabór wniosków od 25.07 - 25.08 2014r.

Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo od 25.07.2014r. na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl.


Zapraszamy na spotkanie

„Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.