Strona główna
  • Zebrania sołeckie

Informuje się, że w dniu 27 sierpnia 2014r. o godz. 1800 (środa) w Pietraszowie przy ul. Koszwickiej koło krzyża, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Pietraszów.

Przedstawiona zostanie realizacja funduszu sołeckiego za 2013r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy.

Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2015 rok.

 

Informuje się, że w dniu 28 sierpnia 2014r. o godz. 1600 (czwartek) w remizie OSP w Klekotnej przy ul. Dobrodzieńskiej 1, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Klekotna.

Przedstawiona zostanie prezentacja realizacji funduszu sołeckiego za 2013r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy.

Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2015 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.