Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 20.08.2014 roku wpłynęła oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Dobrodzień na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: - działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym; organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów – zorganizowanie obchodów Jubileuszu 55-Lecia PZERiI Koła Dobrodzień na kwotę 2.500,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf

 

           

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.