Strona główna

Składy Komisji

  • Komisje Rady Miejskiej

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowa i Ochrony Środowiska
Norbert  Potyka – przewodniczący komisji
Jadwiga  Kasprzyk – zastępca przewodniczącego komisji
Edward  Grabiński
Bartosz   Cholewa
Erwin   Gasch
Paweł   Czapla 
Małgorzata  Ochman-Lizurek
Eugeniusz   Korzyniewski
Tomasz  Miazga

Komisja ds. Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą
Paweł Czapla - przewodniczący komisji
Erwin  Gasch - zastępca przewodniczacego komisji
Irena  Miosga
Małgorzata  Ochman-Lizurek
Bartosz  Cholewa
Piotr  Gaida
Gabriel  Kukowka 
Damian  Karpinski
Jadwiga  Kasprzyk 

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy
Piotr Gaida - przewodniczący komisji
Gabriel Kukowka - zastępca przewodniczącego komisji
Norbert  Potyka
Rozalia  Gaś
Eugeniusz  Korzyniewski
Tomasz  Miazga
Katarzyna  Max
Damian  Karpinski
Edward  Grabiński            
 
Komisja Rewizyjna       
Irena  Miosga - przewodnicząca komisji
Katarzyna  Max - zastępca przewodniczącej komisji
Rozalia  Gaś
Jadwiga  Kasprzyk
Małgorzata  Ochman-Lizurek
 
Kontakt:

Barbara Orlikowska – Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego
tel. 34 3575 100 wew. 41, email:
 

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.