Strona główna
 • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 10 września 2014 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zaopiniują wnioski o:

 • Wyrażenie zgody na dzierżawę działek o numerach:

-  33  k.m. 4 obręb Warłów,

- 289 i 291 k.m. 1 obręb Dobrodzień,

- 513  k.m. 1 obręb Dobrodzień,

oraz określą wysokość czynszu dzierżawnego.

 • Wyrażenie zgody na sprzedaż działki numer 637 k.m. 1 obręb Dobrodzień.
 • Wyrażenie zgody oraz określenie ceny wywoławczej na sprzedaż działki numer 2610/2 o pow. 0,3022 ha  k.m. 1 obręb Dobrodzień w drodze przetargu nieograniczonego.
 • Wyrażenie zgody na dzierżawę działki numer 70 k.m. 2 obręb Warłów oraz  o numerach 243/64, i 244/65 k.m. 6 obręb Bzinica Nowa.
 • Wyrażenie zgody  na przekazanie do dzierżawy działki numer 880/4 -  dla Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wolności - Solna na okres 10 lat oraz określenie wysokości czynszu dzierżawnego.
 • Przekazanie działki numer 3108 w użytkowanie wieczyste RSP Jedność w Likwidacji.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących  lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu,
 • przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „ Kreatywna szkoła – Lubię to!,
 • zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień,
 • zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.  

Rozpatrzą wniosek Wojewody Opolskiego o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.