Strona główna
  • XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 11 września 2014 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni podejmą uchwały w sprawie:
 

  • przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „ Kreatywna szkoła – Lubię to!”,
  • zmiany uchwały nr XXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobrodzień,
  • zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne  w Dobrodzieniu,
  • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
  • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.