Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Informacja dot. AZBESTU

 

Gmina Dobrodzień w ramach konkursu ,,Unieszkodliwianie wyrobów  zawierających azbest z terenu gminy Dobrodzień - V nabór”  odebrała z  terenu gminy 56,485 t (4690,1 m2) wyrobów zawierających azbest i przekazała do unieszkodliwienia. Całkowity koszt zadania wyniósł 25 812.81 zł.

Zadanie pn.: ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrodzień - V nabór” realizowane było w ramach umowy dotacji nr 74/2014/G - 67/OZ-ZOA/D  z dnia 17 lipca 2014 r. na kwotę 21 940,89 zł.

 Kwota dofinansowania stanowi:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj.  12 906,41 zł,

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tj. 9 034,48 zł,

Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 25 812,81 zł, a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.