Strona główna
  • Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu

 

 

W dniu 23 września 2014 r. została podpisana umowa na modernizację budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu, z firmą BAU Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, ul. Kuźniczka 1, 42-152 Opatów, na kwotę brutto: 148.878,06 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu”, w którym otwarcie ofert odbyło się 22.08.2014 r.

Roboty rozpoczną w przyszłym miesiącu i potrwają do 08.12.2014 r. Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach modernizacji, obejmuje:

a) prace zewnętrzne:

- ocieplenie istniejącego stropodachu płytami styropianowymi gr. 10 cm w celu poprawienia izolacyjności dachu,

-  wykonanie nowego pokrycia dachu papą wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich                i wymianą rynien i rur spustowych,

- wykonanie nowych kominów i kanałów wentylacyjnych ponad dachem,

- wymianę stolarki drzwiowej w kondygnacji parteru i okiennej w kondygnacji piwnicznej wraz założeniem naświetli okiennych,

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego,

- wykonanie nowych schodów wejściowych wraz z chodnikiem z kostki betonowej gr. 8 cm,

- montaż lamp zewnętrznych energooszczędnych typu LED z czujnikiem ruchu,

b) prace wewnętrzne:

- odbicie starych tynków i wykonanie nowych,

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- malowanie ścian farbami emulsyjnymi,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wykonanie posadzek z płytek,

- przemurowanie ścianek w części sanitarnej sędziów,

- licowanie ścian płytkami,

- wymiana umywalki i ustępu,

- wymiana kabiny natryskowej.

Wymiana częściowa instalacji elektrycznej wraz z osprzętem.

 

[MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.