Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

 

Informuje się, że w dniu 08 października 2014 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska .

 

Radni zaopiniują:

  • wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego,
  • propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

 

Zapoznają się z informacją na temat:

  • stanu zaawansowania inwestycji związanych z odnową nawierzchni dróg w naszej gminie po wykonaniu kanalizacji na drogach powiatowych,
  •  funkcjonowania komunikacji Gminnej prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu,
  • działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za okres od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014 -2017 dla gminy Dobrodzień.”,
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
  • podatku od środków transportowych.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.