Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

Informuje się, że w dniu 20 października 2014 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

 

 

Radni zapoznają się z informacją na temat funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

 

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
  • przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014 -2017 dla gminy Dobrodzień.”,
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
  • podatku od środków transportowych.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.