Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 23 października 2014 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

 

Radni zaopiniują wnioski w sprawie:

  • wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 3 lat działek  nr 218, 219, 476, 481 k.m.1 położonych w Dobrodzieniu,
  • przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1533 k.m. 1 położonej w Dobrodzieniu  oraz wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1532 k.m. 1 położonej w Dobrodzieniu,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż pasa z drogi usytuowanej na działkach nr 1350 i 1351 k.m.1 położonych w Dobrodzieniu.

 Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla gminy Dobrodzień,
  • podatku od środków transportowych,
  • wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.