Strona główna
  • Konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: wspomagania działań polegających na poprawie warunków lokalowych służących społeczności lokalnej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 01.12.2014 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1.                               

 

              .

                                                                                                              Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                mgr Róża Koźlik

Załączniki:

1.Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

 

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2014 roku.doc
DOCWzór oferty.doc
DOCWzór sprawozdania (1).doc
DOCMZarządzenie w spr.konkursu -2014r.docm

 

DOCInformacja o wynikach otwartego konkursu.doc

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.