Strona główna
  • Zmiana formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

UWAGA! Zmiana  od  15 listopada 2014r.

Pracodawcy szkolący młodocianych pracowników – zmiana formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Od dnia 15 listopada 2014r. w wyniku zmiany rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zmienia się formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis składany przez pracodawcę jako załącznik do wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Nowy wzór formularza dostępny na stronie www.bip.dobrodzien.pl/193/mlodociani-pracownicy.html

Do dnia 14 listopada br. obowiązują dotychczasowe wzory załączników.

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.