Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
 • II Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu


Informuje się, że w dniu 9 grudnia 2014 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni podejmą uchwały w sprawie:

 

 • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/ Pożarowej i Ochrony Środowiska,
 • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej ( przemysł, handel, usługi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą,
 • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy,
 • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
 • ustalenia diet dla radnych,
 • ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu,
 • ustanowienia diet dla sołtysów,
 • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrodzienia,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.