Strona główna
  • Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                    Dobrodzień, 22.12.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (pomieszczenia po policji).

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną jest:

  1. wymiana posadzek
  2. częściowa wymiana tynków
  3. montaż sufitu podwieszanego
  4. wymiana istniejącej instalacji elektrycznej
  5. wymiana istniejącej instalacji wod. - kan. i CO.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

do 15.12.2015 r.

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie jak kryterium wyboru – najniższą cenę.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  15.01.2015 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem: Oferta na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych.

 

 

PDFGmina Dobrodzień - Dobrodzień, opis.pdf
PDFprzedmiar.pdf
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFRysunek - Inwentaryzacja.pdf
PDFRysunek - Projekt techniczny.pdf
PDFRysunek - Projekt techniczny - instalacja c.o..pdf
PDFskan projekt.pdf
 

PDFremont pomieszczeń - rozstrzygnięcie.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.