Strona główna
  • INFORMACJA dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej

 

Dobrodzień 8 stycznia 2015 r. 

INFORMACJA dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej


 

W związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Zielonogórskim odwołana została akcja informacyjna o czynnych placówkach służby zdrowia.


 

Burmistrz Dobrodzienia

/-/ mgr Róża KOŹLIK


 


 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.