Strona główna
  • Burmistrz Dobrodzienia ogłasza otwarty konkurs ofert

 

KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2015

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia,

- rozwój i odnowa wsi. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 03.02.2015 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1                                     

 

              .

                                                                                                              Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                mgr Róża Koźlik

Załączniki:

1.Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

2. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego

3. Wzór ofert

4. Wzór sprawozdania

 

DOCInformacja - konkursów ofert.doc
DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015roku.doc
DOCMZarządzenie w spr. otwartego konkursu -2015r.docm


DOCWzór oferty.doc
DOCWzór sprawozdania (1).doc

 

DOCInformacja o wynikach otwartego konkursu.doc

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.