Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”  rozpoczyna prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W związku z tym prosimy  wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się do prac w stałym zespole do opracowania  nowej LSR dla terenu Krainy Dinozaurów. 

Praca w zespole będzie wiązała się z koniecznością  udziału w cyklicznych spotkaniach, na których będą opracowywane poszczególne elementy strategii.

Planujemy w sumie około 5-6 spotkań, które będą odbywały się raz tygodniu w godzinach popołudniowych od lutego b.r. 

Przygotowanie nowej strategii jest niezbędne do pozyskania środków na dalszy rozwój naszego obszaru, mamy więc nadzieję na współpracę z Państwem w tym zakresie, tak aby opracować dokument, który będzie odzwierciedlał nasze wspólne oczekiwania.

Zaangażowanie Państwa będzie miało decydujący wpływ na ostateczny kształt  dokumentu i pozwoli na optymalne wykorzystanie środków unijnych w przyszłości.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do końca stycznia b.r.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.