Strona główna
 • IV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 5 lutego 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zapoznają się z informacją na temat stanu zaawansowania inwestycji co do których toczy się postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych.

 

Radni podejmą uchwały w sprawie:

 • nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej) w miejscowości Dobrodzień,
 • ustanowienia użytku ekologicznego „ Stawy Pluderskie nr 2 i 3”,
 • określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych po potwierdzenia tych kryteriów,
 • wyznaczenia przedstawicieli do Związku Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
 • zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrodzieniu,
 • przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019,
 • rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Dobrodzień środków stanowiących fundusz sołecki,
 • przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie,
 • udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczna terapię,
 • udzielenia Powiatowi Oleskiemu dotacji celowej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.