Strona główna
  • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Informuje się, że w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 w najbliższym czasie odbędą się zebrania:

  • w dniu 17 lutego 2015r. o godz. 1600 w OSP w Główczycach przy ul. Dobrodzieńskiej w odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa GŁÓWCZYCE,

  • w dniu 19 lutego 2015r. o godz. 1715 w budynku INTAR-u przy ul. Opolskiej 36 odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa BŁACHÓW,

  • w dniu 20 lutego 2015r. o godz. 1530 w budynku gminnym w Rzędowicach przy ul. Dobrodzieńskiej 10, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa RZĘDOWICE.

 

W porządku każdego zebrania przewidziane jest spotkanie z dzielnicowym, sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji 2011-2015 oraz wybory Sołtysa i Rad Sołeckiej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.