Strona główna
  • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Informuje się, że w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 w najbliższym czasie odbędą się zebrania:


-w dniu 02 marca 2015r. o godz. 1800 w budynku PSP w Szemrowicach przy ul. Wiejskiej 2  odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa WARŁÓW,

-w dniu 03 marca 2015r. o godz. 1600 w budynku b. szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej przy ul. Wojska Polskiego 70 odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa LIGOTA  DOBRODZIEŃSKA,

-w dniu 04 marca 2015r. o godz. 1600 w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej przy ul. Miarki 2, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa BZINICA  STARA,

-w dniu 04 marca 2015r. o godz. 1600 w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej przy ul. Miarki 2, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa BZINICA  NOWA,

W porządku każdego zebrania przewidziane jest spotkanie z dzielnicowym, sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji 2011-2015 oraz wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.