Strona główna
  • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Informuje się, że w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 w najbliższym czasie odbędą się zebrania

  • w dniu 09 marca 2015r. o godz. 1700 w Centrum Aktywności Wiejskiej w Kocurach przy ul. Oleskiej odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa KOCURY,

  • w dniu 10 marca 2015r. o godz. 1630 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pludrach przy Al. Wyzwolenia 4b odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa PLUDRY,

  • w dniu 12 marca 2015r. o godz. 1600 w Remizie OSP Klekotnej przy ul. Dobrodzieńskiej 1, odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa KLEKOTNA.

 

W porządku każdego zebrania przewidziane jest spotkanie z dzielnicowym, sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji 2011-2015 oraz wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.