Strona główna
  • Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Informuje się, że w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015-2019 w najbliższym czasie odbędą się zebrania

  • w dniu 16 marca 2015r. o godz. 1700 w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy przy ul. Kolejowej 27 odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa MAKOWCZYCE,

  • w dniu 17 marca 2015r. o godz. 1600 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach przy ul. Sierakowskiej 1 odbędzie się zebranie z mieszkańcami sołectwa GOSŁAWICE.

 

W porządku każdego zebrania przewidziane jest spotkanie z dzielnicowym, sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji 2011-2015 oraz wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.