Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Informuje się, że w dniu 23 marca 2015 roku o godzinie 15-tej w budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy


Radni zapoznają się ze sprawozdaniem:

 

  • z doradztwa metodycznego dla nauczycieli za rok 2014,
  • z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok,
  • z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2014 rok.

 

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane;
  • wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu powołania tej Rady i nadania jej statutu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.