Strona główna
 • V Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 26 marca 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zapoznają się ze sprawozdaniem :

 • z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok;
 • z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu za 2014 rok;
 • oraz informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  na temat pracy komisji.

 

Radni podejmą uchwały w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Stawy Pluderskie nr 2 i 3”;
 • ustalenia na rok 2015 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane;
 • wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, powołania tej Rady i nadania jej Statutu;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej;
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w Dobrodzieniu przy ul. Solnej;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2015 roku;
 • wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego;
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji;
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację inwestycji „ Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach”;
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok;
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej;
 • odwołania Skarbnika Gminy;
 • powołania Skarbnika Gminy.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.