Strona główna
  • Zapytanie ofertowe - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

                                                                                                                                                   Dobrodzień, 20.03.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej, Topolowej.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Topolowej

  2. wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Park Hotelu przy ul. Parkowej (wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem)

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

do 31.08.2015 r.

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie kryterium wyboru – najniższą cenę.

 

W załączeniu przedmiary robót.

PDF1.pdf
PDF2.pdf
PDF3.pdf
 

Dokumentację techniczną można pobrać w wersji papierowej w pok. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 31.03.2015 r. na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem: Oferta na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

PDFprzyłacza ul. Parkowa i Topolowa.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.