Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Seminarium konsultacyjne

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, mają zaszczyt zaprosić Państwa na seminarium konsultacyjne dotyczące ZAŁOŻEŃ Strategii Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce. Dokument powstaje w ramach realizacji projektu „Ogólnopolska debata III Sektor dla Polski”.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015, o godzinie 14:00, w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, przy ul. Ozimskiej 63. 

Celem spotkania będzie  dyskusja w gronie organizacji pozarządowych na temat założeń dla rozwoju społeczeństwa obywatelskie i roli III sektora w rozwoju kraju. Konsultacje założeń strategii opierać się będą na priorytetowych obszarach, wskazanych przez zespół redakcyjny opracowujący dokument,
a mianowicie:

- Silny III sektor; Edukacja i aktywizacja obywatelska; Partycypacja i reprezentacja interesów; Kontrola społeczna; Lepsza jakość życia i włączenie społeczne; Silne społeczności lokalne.

Konsultacje założeń strategii będą przeprowadzane w całym kraju do końca kwietnia 2015. Służą temu seminaria regionalne odbywające się w poszczególnych województwach. Można również składać wnioski za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie:

https://docs.google.com/a/ocwip.pl/forms/d/1kilI5wqyBfmWRCvWWnLY88pIC2h7KhxJnfAM91HTcBA/viewform?c=0&w=1

 

Osoby chętne do udziału w seminarium prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: bądź faksem na numer 77 441 50 25 wew.103.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2015.

JPEGzaproszenie NGO.jpeg
DOCSeminarium konsultacyjne 16.04.2015.doc
 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.