Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej,Bezpieczeństwa Publicznego, P/ Pożarowej i Ochrony Środowiska

Informuje się, że w dniu 22 kwietnia 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej,Bezpieczeństwa Publicznego, P/ Pożarowej i Ochrony Środowiska.

 

Radni :

  • zaopiniują wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych,
  • zapoznają się z oceną stanu przygotowania i przebiegu akcji zima 2014-2015,
  • zapoznają się z informacją o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.