Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
 • VI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

 

Radni zapoznają się z :

 • informacją na temat koncepcji rewitalizacji rynku w Dobrodzieniu;
 • oceną zasobów pomocy społecznej - 2014 rok dla Gminy Dobrodzień;
 • informacją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  na temat pracy komisji;
 • sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

 

Radni podejmą uchwały w sprawie:

 

 • rozpatrzenia skargi;
 • rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie;
 • wyrażenia zgody na włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Dobrodzień;
 • udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie remontu odcinka chodnika w ciągu ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu;
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok;
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.