Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.Na zbożach ozimych pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już jesienią. Grzyb poraża liście, źdźbła i kłosy. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin  wykonuje się od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia . W sprzyjających warunkach stosowanie fungicydów można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna, uwzględniając okres karencji stosowanego środka.


Orientacyjne progi ekonomicznej szkodliwości dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw na pszenicy ozimej:
•    faza od początków krzewienia do końca krzewienia: 50-70% roślin z pierwszymi objawami choroby,
•    faza strzelania roślin w źdźbło: 10% źdźbeł z pierwszymi objawami porażenia,
•    faza kłoszenia roślin: pierwsze objawy choroby na liściu flagowym, podflagowym lub kłosie.


Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:
•    szybkie wykonanie podorywki i starannej orki, w celu zniszczenia resztek pożniwnych
•    unikanie zbyt gęstego siewu i przenawożenia azotem
•    unikanie sąsiedztwa innych plantacji pszenic ozimych i jarych
•    stosowanie prawidłowego zmianowania
•    odpowiedni dobór odmian
•    zaprawianie nasion

Z dniem 1 stycznia 2014r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin. Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.


Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
•    Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania. 
•    Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
•    Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
•    Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art.41 w/w ustawy. 
•    Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania ich przez co najmniej 3 lata


UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin    


 Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu
Izabela Kik

PDFpszenica komunikat maczniak 2015.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.