Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Informuje się, że w dniu 12 maja 2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Radni  dokonają:

  • analizy stanu mienia komunalnego za 2014 rok;
  • analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za 2014 rok.

Radni przygotują wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2014 Burmistrzowi Dobrodzienia w celu przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.