Strona główna
  • Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień

 

W dniu 4 maja 2015 r. została podpisana umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień, z firmą WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH z siedzibą 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94, na kwotę brutto: 949.500,00 zł.


Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień”, w którym otwarcie ofert odbyło się 28.04.2015 r. 
Usługi odbioru i zagospodarowania odpadami z terenu naszej gminy będą świadczone do końca kwietnia przyszłego roku. 


[MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.