Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 12.05.2015 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice  na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku – XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic 2015 na kwotę 8.000,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załącznik:

Oferta na realizację zadania publicznego - organizacja imprezy historyczno-edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku – XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic 2015

PDFOferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015..pdf

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.