Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Dnia 1. czerwca 2015r. u Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji. Na sesji obecnych było 10 młodych radnych, którzy złożyli ślubowanie. Spośród siebie młodzi radni wybrali w głosowaniu tajnym przewodniczącego MRM (Bartłomiej Wloczyk), wiceprzewodniczącego (Mateusz Dworaczyk), sekretarza (Kinga Polańska), Prezydium MRM (Magdalena Jasińska, Emanuel Opiela)  oraz członków rady i Komisji Rewizyjnej (Maja Olearczuk, Michał Jośko, Jakub Plewa). Następnie przemówiła Pani Burmistrz Róża Koźlik, że niezmiernie cieszy się faktem, iż Młodzieżowa Rada Miejska powstała oraz ma nadzieję, że młodzi radni będą prężnie działać nie tylko w obrębie Dobrodzienia, ale również w okolicznych sołectwach. Zadowolenia nie krył również  przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Karpinski mając nadzieję, że MRM będzie organem opiniotwórczym dla Rady Miejskiej i będzie aktywnie brała udział również  w posiedzeniach Rady Miejskiej. Całość posiedzenia przebiegła sprawnie oraz bez większych przeszkód. Młodzi radni byli bardzo podekscytowani, co było po nich ewidentnie widoczne. Są pełni pomysłów i zapału do pracy.

 

Przewodniczący MRM

Bartłomiej Wloczyk

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.