Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 24.06.2015 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Karolinka Bzinica Stara na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: -działalność na rzecz lokalnych mniejszości i ochrony dziedzictwa kulturowego, podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości etnicznych na kwotę 1.000,00zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

 

PDFOferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.