Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 25.06.2015 roku wpłynęła oferta Stowarzyszenia Animatorów ,,Opolski Senior” na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: -działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ,,Lato seniora – łączymy pokolenia’ na kwotę 3.000,00zł w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

PDFOferta na realizacje zadania publicznego.pdf

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.