Strona główna
  • KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBRODZIENIA

W dniu 1 sierpnia 2015 roku o godz. 17:00 zostanie uruchomiony akustyczny system alarmowania - sygnał dźwiękowy ciągły trwający 1 minutę.

Włączenie syren związane jest z upamiętnieniem rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie również sprawdzianem gotowości do uruchomienia systemu wykrywania i alarmowania o skażeniach.

Podstawa pismo pisma Wojewody Opolskiego z dnia 22.07.2015 roku nr BZK.I.6343.11.2015.RG

Miejsce włączenia syren:

  1. OSP Dobrodzień,

  2. OSP Bzinica Stara,

  3. OSP Szemrowice,

  4. OSP Główczyce,

  5. OSP Rzędowice,

  6. OSP Klekotna

  7. OSP Malichów - Kocury.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.