Strona główna
  • Informacja dot. AZBESTU

 

Gmina Dobrodzień po raz kolejny uzyskała dotację w kwocie 11 305,72 zł na zadanie pn.: ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobrodzień - VI nabór”. Umowa dotacji podpisana została 21 lipca 2015r.


 Kwota dofinansowania stanowi:
- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj.  6 650,42 zł,
- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu tj. 4 655,30 zł,
Całkowity planowany koszt zadania brutto wynosi 13 300,85 zł, a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.
W ramach ww. zadania zostaną odebrane oraz przekazane do unieszkodliwienia odpady zawierające azbest z trzynastu posesji zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień. Łączna planowana ilość wyrobów zawierających azbest, przeznaczona do unieszkodliwienia wynosi 1 781,00 m²  tj.  28,50 Mg.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.