Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
17-01-2018
środa
Antoniego, Henryki, Mariana
  • Zebrania w sprawie zadań z funduszu sołeckiego na 2016r.

 

Informuje się, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania ustalenia zadań i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2016 rok

  • w dniu dniu 14  września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1800  w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach przy ul. Wyzwolenia 4b, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa PLUDRY,
  • w dniu 15  września 2015 r. (wtorek)  o godz. 1700 w budynku  b. szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej przy ul. Wojska Polskiego 70, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa LIGOTA  DOBRODZIEŃSKA,
  • w dniu 16  września 2015 r. (środa)  o godz. 1800 w  w Klubie przy ul. Przejazdowej 2 w Myślinie, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa MYŚLINA,
  • w dniu 17  września 2015 r. (czwartek)  o godz. 1800 w  budynku  prywatnym u p. Kontnej w Makowczycach, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa MAKOWCZYCE.

W porządku każdego zebrania przewidziana jest prezentacja realizacji funduszu sołeckiego za 2014r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy, informacje nt. gospodarki odpadami. Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2016 rok. W każdym z wymienionym sołectw mieszkańcy zdecyduja o uchwaleniu wniosku w sprawie zmiany zadania  bądź dodatkowego zadania z funduszu sołeckiego na 2015 rok.
W sołectwie Pludry mieszkańcy dokonają wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, a w sołectwie Makowczyce mieszkańcy wybiorą Radę Sołecką.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.