Strona główna
  • Ważna informacja dla rolników z terenu gminy Dobrodzień

 

W związku z powstałymi na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień szkodami suszowymi, pragniemy poinformować, że zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego pismo nr IN.III.7160.42.2015.JS z dnia 03.09.2015r., istnieje możliwość starania się o różne formy pomocy w tym zakresie pod warunkiem poniesienia strat na poziomie przekraczającym 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.


Wobec powyższego wyznacza się termin zgłaszania szkód celem ich oszacowania do Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień do dnia 10.09.2015r.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.