Strona główna
  • Zebrania w sprawie zadań z funduszu sołeckiego na 2016r.

Informuje się, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania ustalenia zadań i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na 2016 rok 

  • w dniu dniu 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00  w restauracji „KORONA” w Pietraszowie, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa PIETRASZÓW,
  • w dniu 22 września 2015 r. (wtorek)  o godz. 17.00 w  altanie na boisku w Kolejce, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa KOLEJKA,
  • w dniu 23 września 2015 r. (środa)  o godz. 16.00 w  remizie OSP w Klekotnej przy ul. Dobrodzieńskiej 1, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa KLEKOTNA.

W porządku każdego zebrania przewidziana jest prezentacja realizacji funduszu sołeckiego za 2014r. oraz wykonanych inwestycji na terenie gminy, informacje nt. gospodarki odpadami. Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego  na 2016 rok. 
W sołectwach Pietraszów i Kolejka mieszkańcy zdecydują o uchwaleniu wniosku w sprawie zmiany zadania  bądź dodatkowego zadania z funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.