Strona główna
 • Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu  24 września  2015 roku o godzinie 15-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się VIII Sesja  Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zapoznają się z: 

 • informacją dotyczącą Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014-2020 dla LGD „Kraina Dinozaurów”,
 • informacją z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za okres od 01.01.2015r do 30.06.2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć Gminy Dobrodzień za I półrocze 2015r. oraz informacją z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

           ( DOKiS i MGBP w D-niu) za okres od 01.01.2015 do 30.06 2015r.      

 • treścią uchwały Nr 352/2015 z dnia 11 września 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii  o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

Radni podejmą uchwały w sprawie:

 • wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo Wodne,
 • zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Dobrodzień,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych,
 • przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.